Plautdietsch

Doa sent väle dusende Plautdietsche Mennoniten en dise Welt, un väle von dee kjennen blooss Plautdietsch räden uk vestonen. Daut es jenuach Uasoak toom Plautdietsch räden.

Wan väle von dise uk, soo to sajen, Huachdietsch lieren en äare Schoolen, kjennen de mieeschte doch weinich vestonen wan daut nich en Plautdietsch es. Doawäajen, wan wie wellen Jemeenschoft haben met de Plautdietsche Mennoniten, mott wie daut opp Plautdietsch doonen.

Wie seenen daut aus needich aun daut wie en aules waut wie doonen onsen Heilant Jesus Christus Iea brinjen.

Daut sull gaunz kloa to seenen sennen daut wie Jesus siene Jinja sent met woo wie läwen un woo wie ons unjarenaunda Leew bewiesen.

Ons Ziel es daut Heil von Jesus Christus gaunz dietlich opp Plautdietsch väa to stalen derch ons Jesank. Mucht Gott daut soo lenkjen daut noch väle Plautdietsche Mennoniten daut bejriepen kjennen woo groot Gott siene Leew to an es derch Jesus Christus. Ons Jebäd es daut väle woaren vestonen kjennen waut Jesus aum Kjriez volbrocht haft un daut see woaren perseenlich de Sinden-Vejäwunk un daut eewje Läwen beläwen.

Mucht Gott jeloft un jeieet woaren.